Pokazy rycerstwa konnego

Pokazy historyczne prezentujące legendę polskiej jazdy. W trakcie występów zaprezentujemy, jak wyglądały i walczyły różne formacje dawnych wojsk polskich.
Całość opatrzona fachowym komentarzem i podkładem muzycznym.
Wyposażenie i uzbrojenie używane przez naszych kawalerzystów to wierne repliki.

Turniej rycerski datowany w latach 1410 - 1450
Program wykonywany jest w konwencji turnieju rycerskiego, rycerze konkurują ze sobą w różnych konkurencjach, punkty za zwycięstwo w poszczególnych konkurencjach są wizualizowane za pomocą tarcz herbowych na odpowiednich stojakach. Konkurencje odbywają się w wytyczonych szrankach z płotem dzielącym walczących rycerzy.
 

200 lat husarii
Pokazy ewolucji najwspanialszej polskiej jazdy – husarii od czasów bitwy pod Orszą 1515 r. poprzez Kircholm 1605 r. do Wiednia 1683 r. Prezentujemy ewolucję wyglądu, wyposażenia i wyszkolenia chorągwi husarskiej. Prezentujemy musztrę całego oddziału oraz indywidualne wyszkolenie husarzy. Program składa się z trzech wejść, podczas których prezentujemy charakterystyczne elementy dla danego okresu historycznego:
Część I: Orsza 1514 r.
Część II: Kircholm 1605 r.
Część III: Wiedeń 1683 r.
 

Z Napoleonem Bonaparte
Pokazy sprawności ułanów 2 Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego 1813 r.
Prezentujemy wyszkolenie ułanów 2 Pułku Ułanów Księstwa Warszawskiego, zrekonstruowanych na podstawie regulaminów z września 1810 r.

14 Pułk Ułanów Jazłowieckich
Pokazy sprawności ułanów 14 PUJ w 2 odsłonach – wojna 1920 r. oraz wrzesień 1939 r.
Prezentujmy pieczołowicie odtworzoną sekcję w barwach 14 PUJ. 
Część I: Pułk w latach 1918-1920.
Część II: Pułk w latach trzydziestych XXw.
 

Wymagania:

  • Do realizacji pokazów potrzebujemy trawnika o powierzchni minimum 40mx10m
  • Dla bezpieczeństwa widzów teren powinien być, ogrodzony stałymi barierami
  • Będziemy potrzebowali nagłośnienia i mikrofonu bezprzewodowego
  • Dysponujemy własnym obozowiskiem historycznym, włączając podobóz konny (wymagany trawnik o wymiarach ok. 50m2)